مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب


استفاده از سالن های سینمای مجموعه هنر شهر آفتاب (مجتمع بزرگ خلیج فارس) با 25 درصد تخفیف ویژه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی شیراز
 
کد ویژه اعضا جهت اعمال تخفیف در سامانه : shirazimc