روز پزشک 97

یکم  شهریور ماه هر سال یادآور سفید پوشانی است که علم، هنر و مهارت را به کار بسته اند تا با تجربه و دانش خویش درد ها و تلخی زندگی دیگران را به شیرینی تبدیل  کنند؛ روز کسانی که با وجود مشکلات بسیار در روزهای شاد و غمیگین، لحظات آرام و پر دغدغه فارغ از مشکلات و مسائل خویش، تمام وجود خود را برای شادی بیماران به کار میگیرند.

یک شهریور روز بزرگداشت طبیبانی است که درد و آلام دردمندان را تسکین داده  آرامش بخش روح و جان بیمارنند و مرهم دل دردمند آنانند.

جامعه ی پزشکی کشور بر خود می بالد که افرادی پاک نهاد و نیکو سرشت به پشتوانه ی توانایی و دانایی بر گرفته از عِرق ملّی و میهنی در راستای تامین سلامت انسانها همت خویش را به کار گرفته اند و مجدانه تلاش می نمایند. پزشکان بر اساس سوگندی که با خدا و مردم بسته اند همواره به دنبال ایجاد سلامت، آرامش و آسایش در جامعه هستند.

یکم شهریور ماه سالروز ولادت دانشمند بزرگ و طبیب برجسته نامدار ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه، کلیه اعضای پرتلاش جامعه پزشکی، حرفه مندان، اساتید و دانشجویان پزشکی که قدم در این راه گذاشته اند خجسته باد.

 

 

 

"دکتر حمیرا وفایی"

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی شیراز

رئیس شورای هماهنگی

سازمان نظام پزشکی استان فارس

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور