همایش آشنایی با بیماری هیدرادنیت چرکی و روش های درمانی آن


همایش آشنایی با بیماری هیدرادنیت چرکی و روش های درمانی آن
 
پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه ۹۸
 
ساعت ۸ الی ۱۴
 
هتل پارس-سالن زمرد