گالری های 'فروردین'سال 98

کنگره پریناتولوژی
جلسه فصلی با نمایندگان انجمن های پزشکی

گالری های 'فروردین'سال 97

کنگره دکتر امیرحکیمی
تجلیل از اعضای دندانپزشک هیئت مدیره به مناسبت روز دندانپزشک