گالری های 'بهمن'سال 98

گالری های 'بهمن'سال 97

جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی شیراز با استاندار فارس
جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
همایش سرطان قابل پیشگیری و درمان با خود مراقبتی و امید