گالری های 'آذر'سال 97

کمیته حقوقی
سمینار آموزشی شناخت بیماری های مقاربتی
جلسه با مسئولین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
کارگاه آموزشی روش های مانیتورینگ قلب جنین
نشست اقتصاد و گردشگری
شورای هماهنگی استان فارس با حضور معاون برنامه ریزی نظام پزشکی کل
مراسم نکوداشت استاد سید مصطفی جزایری  
جلسه صمیمانه ریاست محترم سازمان با کارکنان نظام پزشکی شیراز

گالری های 'آذر'سال 98