گالری های 'آذر'سال 98

گالری های 'آذر'سال 97

جلسه صمیمانه ریاست محترم سازمان با کارکنان نظام پزشکی شیراز
مراسم نکوداشت استاد سید مصطفی جزایری  
شورای هماهنگی استان فارس با حضور معاون برنامه ریزی نظام پزشکی کل
نشست اقتصاد و گردشگری
کارگاه آموزشی روش های مانیتورینگ قلب جنین
جلسه با مسئولین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
سمینار آموزشی شناخت بیماری های مقاربتی
کمیته حقوقی