گالری های 'آبان'سال 98

گالری های 'آبان'سال 97

مراسم بزرگداشت استاد دکتر محمود حقیقت
برگزاری نهمین کنگره پارسه در شیراز
کمیته پزشک خانواده با حضور مدیر بیمه سلامت و تامین اجتملاعی
جلسه در خصوص تابلو مطب ها و مراکز درمانی
کمیته تبلیغات
مراسم یادبود دکتر نوربخش
جلسه با مسئولین انجمن های پزشکی
پیشگیری از وقوع تخلفات در عرضه و نگهداری دارو