گالری های 'آبان'سال 97

پیشگیری از وقوع تخلفات در عرضه و نگهداری دارو
جلسه با مسئولین انجمن های پزشکی
مراسم یادبود دکتر نوربخش
کمیته تبلیغات
جلسه در خصوص تابلو مطب ها و مراکز درمانی
کمیته پزشک خانواده با حضور مدیر بیمه سلامت و تامین اجتملاعی
برگزاری نهمین کنگره پارسه در شیراز
مراسم بزرگداشت استاد دکتر محمود حقیقت

گالری های 'آبان'سال 98